Udstillingen" MAKABRE MESTERVÆRKER " på Sønderborg Slot vises til 23/10 2022

 

genopstandelse -et påskeæg

Genopstandelse – et påskeæg

Høns lægger ikke naturligt æg hele året rundt, så de første æg i foråret omkring påske, var et symbol på livskraft, frugtbarhed – genopstandelse.

At trille æg sammen med familien, venner og andre er en munter leg, som jeg gerne vil give plads, så mit påskeæg er løftet op på et skjold, båret af 4 konturer af æggets form, der triller afsted, som æg nu gør.

Påskeægget er tænkt som beholder for livets uundværlige vand på rejsen, derfor er det 24 karat forgyldt indvendig - for at bevare vandet friskt.

Udvendig har jeg signeret ægget et par tusinde gange for at skabe den særlige fornemmelse, som ulæselig håndskrift fremkalder.

Mens jeg hamrede på ægget, løb verdens milliardærer om kap for at sende den største raket længst op i rummet, for blot for at vende tilbage få vægtløse minutter senere.

Mit påskeæg ville give dem baghjul, for på CO2-frie englevinger kan det løfter sig smukt hele vejen op til Sankt Peter ved himmerigets port.

Værk 36A, 2021 - 797 gram 999 finsølv, 402 gram skjold og æg-konturer i oxideret sterlingsølv, Englevinger m. håndtag 24 karat forgyldt, sammenlagt højde 28,5 cm.

Resurrection – an Easter egg

Hens do not naturally lay eggs all year round, so the first eggs in the spring around Easter were a symbol of vitality, fertility - resurrection.

Rolling eggs with family, friends and others is a fun game that I want to make room for, so my Easter egg is lifted up on a shield, supported by 4 contours of the egg's shape, rolling away as eggs now do.

The Easter egg is intended as a container for life's indispensable water on the journey, therefore it is 24 karat gold-plated inside - to keep the water fresh.

On the outside, I have signed the egg a few thousand times to create the special feeling that illegible handwriting evokes.

As I pounded the egg, the world's billionaires raced to send the biggest rocket into space, only to return weightless minutes later.

My Easter egg would give them rear wheels, because on CO2-free angel wings it can lift beautifully all the way up to Saint Peter at the gate of the kingdom of heaven.

Work 36A, 2021 - 797 grams 999 fine silver, 402 grams shield and egg contours in oxidized sterling silver, Angel wings with handle 24 carat gold-plated, total height 28.5 cm.

Photo: Miklos Szabo og Ida Buss

Indsend en kommentar